Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 18. mája 2013 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 3. Žiadosť Kráľová Studňa
 4. Drevený Betlehem
 5. Čerpanie rozpočtu
 6. Návrh záverečného účtu obce za r. 2012
 7. Projekt ÚPSVaR ohľadom zamestnanosti
 8. Verejné zastupiteľstvo 23.06.2013
 9. Nákup motorového vozidla pre potreby obce
 10. Správa o havarijnom stave okien na 18 b.j.
 11. Žiadosti o návratnú finančnú výpomoc
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Dokumenty k zastupiteľstvu:

Uznesenie č. 16 - 27
Veľkosť súboru: (89.5 KiB) | Zobrazené 401 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 10. októbra 2013

 

 

 

Účasť poslancov na zasadnutí:

Mená poslancov
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Veronika Barbuľáková X
Jozef Leškovský X
Michal Chomjak X
Marián Bilý O
Dušan Bilý O
Ján Šandala O
František Cundra O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 998 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-18-maja-2013-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.