Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 21.12.2018 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva.
 5. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Lenartove.
 6. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 7. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok. 2019.
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2019.
 9. Stanovisko HK k navrhovanému rozpočtu.
 10. Aktuálne čerpanie rozpočtu obce.
 11. Návrh nájomnej zmluvy o dlhodobý prenájom pozemkov patriacich US-PS Lenartov.
 12. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019.
 13. Diskusia – rôzne.
 14. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 2-2018 (21.12.2018)
Veľkosť súboru: (97.5 KiB) | Zobrazené 172 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 3. januára 2019
Uznesenia - 2 (21.12.2018) 8-20
Veľkosť súboru: (116.4 KiB) | Zobrazené 153 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 3. januára 2019

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 21.12.
Ján Beňa O
Simona Bilá O
Slávko Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Milan Giňa O
Peter Harňák O
Dana Chomjaková O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 178 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-21-12-2018-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.