Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 22. apríla 2013 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesenia
 4. Prerokovanie štatútu školskej knižnice
 5. Pamätná tabuľa Andrejovi Kaputovi
 6. Územný plán obce – výsledky výberového konania, začatie 1.etapy – prieskum a rozbor
 7. Prerokovanie platu starostky obce podľa §4 ods.4 zákona č. 253/1994 Z.z.
 8. Správa o vykonanej kontrole orgánom štátneho dozoru za odpadové hospodárstvo v obci Lenartov
 9. Smernica o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce
 10. Nákup motorového vozidla do vlastníctva obce – prerokovanie
 11. Rôzne – „Rusadle na dedine“, branný viacboj, Osvienčim
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

 

Dokumenty k zastupiteľstvu:

Uznesenie č. 03 - 15
Veľkosť súboru: (95.5 KiB) | Zobrazené 440 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. septembra 2013

Zápisnica č.3 - 26.04.2013
Veľkosť súboru: (91.8 KiB) | Zobrazené 402 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 24. septembra 2013

Zmluva o nájme bytu
Veľkosť súboru: (2.4 MiB) | Zobrazené 612 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. septembra 2013

Štatút školskej knižnice
Veľkosť súboru: (79.0 KiB) | Zobrazené 564 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 23. septembra 2013

 

 

Účasť poslancov na zasadnutí:

Mená poslancov
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Veronika Barbuľáková O
Jozef Leškovský O
Michal Chomjak O
Marián Bilý O
Dušan Bilý O
Ján Šandala O
František Cundra O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 1 019 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-22-aprila-2013-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.