Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 23. júna 2013 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesenia
 4. Záverečný účet obce za r. 2012
 5. Výročná správa obce za r. 2012
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k ZÚ za r. 2012
 7. Správa o zmene výzvy na projekt z OP ŽP – zmena palivovej základne
 8. VZN o podmienkach predaja a poskytovaní služieb, určení času predaja a času prevádzky na území obce Lenartov
 9. Návratná sociálna výpomoc – prerokovanie žiadostí
 10. Návrh pre čiastočné vysporiadanie pozemkov v okolí rómskej osady
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Dokumenty k zastupiteľstvu:

Uznesenie č. 28 - 40
Veľkosť súboru: (94.1 KiB) | Zobrazené 400 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 10. októbra 2013
Zápisnica č.5 - 23.06.2013
Veľkosť súboru: (110.5 KiB) | Zobrazené 558 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 10. októbra 2013

 

 

 

Účasť poslancov na zasadnutí:

Mená poslancov
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Veronika Barbuľáková O
Jozef Leškovský X
Michal Chomjak O
Marián Bilý O
Dušan Bilý O
Ján Šandala O
František Cundra O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 956 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-23-juna-2013-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.