Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 24. apríla 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Sľub poslanca (náhradníka) do OZ
 5. Projektová dokumentácia “Byty nižšieho štandardu pre MRK” – víťaz verejného obstarávania – prezentácia
 6. Vytýčenie hraníc pozemkov vo vlastníctve obce v k. ú. Obce Lenartov, časť rómska osada
 7. Verejno-prospešný účel parcely E KN212 – lokalizácia pre potreby SPF
 8. Štatút a hlavné úlohy komisií pri OZ v Lenartove
 9. Darovacia zmluva o bezodplatnom prevode nehnuteľnosti obci Lenartov
 10. Návrh VZN o verejných kultúrnych podujatiach a o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služýby
 11. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
 12. Rôzne – 8. máj, Rusadle, 31. máj, úprava rozpočtu, kniha, stanovisko TSP
 13. Diskusia
 14. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 06-2015 24.04.2015
Veľkosť súboru: (51.5 KiB) | Zobrazené 270 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 27. apríla 2015
Uznesenia - 6 24.04.2015 58-77
Veľkosť súboru: (143.6 KiB) | Zobrazené 291 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 27. apríla 2015

 

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 24.4
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer O
Patrik Chomjak O
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 533 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-24-aprila-2015-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.