Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 24. januára 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Žiadosť J. Kavuliča o uvoľnenie z pozície obecného kronikára
 5. Štatút kronikára obce Lenartov a menovanie nového kronikára
 6. Správa o činnosti terénnej a sociálnej práce v obci Lenartov
 7. Prechod majetku zo správy Lesov SR a zverenie majetku obce do správy urbárskej spoločnosti
 8. Priamy predaj majetku obce – schválenie
 9. 48. Celoslovenský turistický zraz – informácia
 10. Rôzne –  obecná zabíjačka, Rusadle a Deň matiek, výmena osvetlenia, krádež vlámaním do MŠ, odmeny poslancom a úprava platu starostky, strelecká súťaž – memoriál Jozefa Kaľatu
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Uznesenia č. 1 - 14 / 2014
Veľkosť súboru: (145.0 KiB) | Zobrazené 483 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 5. februára 2014

Zápisnica č. 1 - 2014
Veľkosť súboru: (46.2 KiB) | Zobrazené 546 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 5. februára 2014

Zmluva i odovzdaní a prevzatí do správy
Veľkosť súboru: (1.3 MiB) | Zobrazené 687 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 5. februára 2014

Štatút kronikára obce a menovací dekrét
Veľkosť súboru: (161.5 KiB) | Zobrazené 1283 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 14. februára 2014

 

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Veronika Barbuľáková O
Jozef Leškovský O
Michal Chomjak O
Marián Bilý O
Dušan Bilý O
Ján Šandala O
František Cundra O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Žiadosť J. Kavuliča o uvoľnenie z pozície obecného kronikára
 5. Štatút kronikára obce Lenartov a menovanie nového kronikára
 6. Správa o činnosti terénnej a sociálnej práce v obci Lenartov
 7. Prechod majetku zo správy Lesov SR a zverenie majetku obce do správy urbárskej spoločnosti
 8. Priamy predaj majetku obce – schválenie
 9. 48. Celoslovenský turistický zraz – informácia
 10. Rôzne –  obecná zabíjačka, Rusadle a Deň matiek, výmena osvetlenia, krádež vlámaním do MŠ, odmeny poslancom a úprava platu starostky, strelecká súťaž – memoriál Jozefa Kaľatu
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver
Videné: 1 101 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-24-januara-2014-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.