Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 25. októbra 2013 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Vyhodnotenie a vyúčtovanie kultúrno-spoločenských akcií – Odhalenie pamätnej tabule, Rekolekcie, Posedenie s dôchodcami
 5. Vyhodnotenie anonymného dotazníka ohľadom rozvojových programov a života v obci
 6. Zmena obhospodorovateľa lesného pozemku vo vlastníctve obce – les o výmere 1,17 ha, CKN 280/2
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2014
 8. Smernica starostu obce – verejné obstarávanie
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Dokumenty k zastupiteľstvu:

Zápisnica č.7 - 25.10.2013
Veľkosť súboru: (39.5 KiB) | Zobrazené 360 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 30. októbra 2013

Uznesenia č. 55 - 65
Veľkosť súboru: (113.2 KiB) | Zobrazené 379 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. novembra 2013

 

 

Účasť poslancov na zasadnutí:

Mená poslancov
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Veronika Barbuľáková X
Jozef Leškovský O
Michal Chomjak O
Marián Bilý O
Dušan Bilý O
Ján Šandala O
František Cundra O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 1 022 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-25-oktobra-2013-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.