Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 26.02.2019 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Investičný zámer obce k žiadosti o poskytnutie podpory cez ŠFRB.
 5. Projekt prestupného bývania.
 6. Systém prestupného bývania v obci Lenartov.
 7. Program odpadového hospodárstva obce Lenartov na roky 2016 – 2020.
 8. Aktuálny stav realizujúcich rozvojových projektov v obci.
 9. Správa o činnosti Základnej školy v Lenartove v šk. roku 2019/2020 s výhľadom na roky 2021 – 2023.
 10. Správa o činnosti školskej knižnice.
 11. Poskytovanie informácií k porušovaniu zákona o cestnej premávke – žiadosť o súčinnosť.
 12. Správa hlavnej kontrolórky ohľadom využívania obecných motorových vozidiel pre potreby občanov.
 13. Rôzne – projekt Zdravé regióny, úroveň vytriedenia odpadov, sadzobník poplatkov, výrub drevín v k. ú. Lenartov, dlhodobý prenájom pozemkov od US – PS Lenartov.
 14. Diskusia.
 15. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 3-2019 (26.02.2019)
Veľkosť súboru: (99.7 KiB) | Zobrazené 163 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 1. marca 2019
Uznesenia - 3 (26.02.2019) 21-34
Veľkosť súboru: (163.4 KiB) | Zobrazené 110 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 18. apríla 2019

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 26.02.
Ján Beňa O
Simona Bilá O
Slávko Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Milan Giňa O
Peter Harňák O
Dana Chomjaková O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 172 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-26-02-2019-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.