Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 27.03.2020 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Voľba návrhových komisií, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Aktuálny stav v obci počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
  5. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce – schválenie.
  6. Mesto Košice – uplatnenie si predkupného práva.
  7. Stav investičných aktivít obce – most, cesty, sála, oplotenie ZŠ.
  8. Rôzne – harmonogram výziev, škodová udalosť, stav po požiari, kolaudácia vodovodu.
  9. Záver.

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 8-2020 (27.03.2020)
Veľkosť súboru: (78.6 KiB) | Zobrazené 40 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 6. apríla 2020
Uznesenia 8 (27.03.2020) 78-88
Veľkosť súboru: (112.0 KiB) | Zobrazené 15 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 27. marca 2020

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 27.3.
Ján Beňa X
Simona Bilá O
Slávko Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Milan Giňa O
Peter Harňák O
Dana Chomjaková O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 39 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-27-03-2020-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.