Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 27.10.2017 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Audit obce za r. 2016
 5. Žiadosť US – PS Lenartov k vyrubenej dani za rok 2016
 6. Návrh VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti na r. 2018
 7. Návrh VZN č. 4/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lenartov
 8. Dodatok č. 1 – doplnenie a úprava zriaďovacej listiny ZŠ Lenartov
 9. Zúčtovanie obecných akcií pri príležitosti 590. výročia obce
 10. Smernica č. 3/2017 o verejnom obstarávaní
 11. Návrh Smernice č. 2/2017 “Zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícií a vedení evidencie priestupkov v podmienkach obce  LENARTOV
 12. Správa TSP v obci
 13. Aktuálne čerpanie rozpočtu za r. 2017
 14. Rôzne – aktuálne projekty, príprava rozpočtu, SPF, výmena kotla, byty
 15. Diskusia
 16. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 12-2017 (27.10.2017)
Veľkosť súboru: (103.4 KiB) | Zobrazené 235 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 12. apríla 2018
Uznesenia - 12 (27.10.2017) 293-316
Veľkosť súboru: (159.3 KiB) | Zobrazené 235 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 12. apríla 2018

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 27.10.
Ján Beňa O
Dušan Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer O
Dana Chomjaková O
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 110 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-27-10-2017-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.