Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 27. septembra 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
  3. Zmena v Zásadách odmeňovania poslancov OZ v Lenartove
  4. Doplnenie predsedu komisie pri OZ
  5. Diskusia
  6. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 11-2015 27.09.2015
Veľkosť súboru: (32.8 KiB) | Zobrazené 227 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 21. októbra 2015
Uznesenia - 11 27.09.2015 116-119
Veľkosť súboru: (114.8 KiB) | Zobrazené 270 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 21. októbra 2015

 

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 27.9
Ján Beňa O
Dušan Bilý X
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer O
Dana Chomjaková O
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 535 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-27-septembra-2015-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.