Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 28. februára 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa riaditeľky základnej školy o výchovno-vzdelávacej činnosti školského zariadenia za 1. polrok 2013
 5. Správa riaditeľky materskej školy o činnosti predškolského zariadenia za 1. polrok 2013
 6. Integrovaná stratégia územia pre nové programové obdobie Leader s členským príspevkom 1,00 € na obyvateľa
 7. Žiadosť firmy NATANDR, s. r. o. o vykonávaní účtovných prác
 8. Správa hlavnej kontrolórky obce v zúčtovaní dotácií z rozpočtu obce za rok 2013
 9. Rozdelenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2014
 10. Rôzne: kanalizácia, vyúčtovanie obecnej akcie – 48. Celoslovenský turistický zraz, Rusadle, výlet, DHZ, odmeny poslancom, zabíjačka
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Uznesenia č. 15 - 31 / 2014
Veľkosť súboru: (140.1 KiB) | Zobrazené 479 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 10. marca 2014

Zápisnica č. 2 - 2014
Veľkosť súboru: (54.2 KiB) | Zobrazené 433 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 10. marca 2014

 

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Veronika Barbuľáková O
Jozef Leškovský X
Michal Chomjak O
Marián Bilý O
Dušan Bilý O
Ján Šandala O
František Cundra O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu

Videné: 1 101 krát

Podobné články


Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-28-februara-2014-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.