Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 28. júla 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2014 a jeho úprava
 5. Daň z nehnuteľnosti PD Javorina – odvolanie
 6. DHZ – havarijný stav požiarnej zbrojnice, požiarna technika – rozhodnutie, hmotná zodpovednosť, inventarizácia
 7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – prerokovanie
 8. Návrh na odmeny pre poslancov OZ a hlavnej kontrolórke za 1. polrok 2015 a zástupcovi starostky za zastupovanie
 9. Analýza plánovanej novovytvorenej pracovnej pozície
 10. Rôzne: PHSR – pripomienkovanie, futbalový turnaj – žiadosť občanov, koncert ČF a Idy Kelarovej, súťaž Lenartovský šofér, projekt bývania, povstalecká vatra 29. augusta
 11. Diskusia
 12. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 09-2015 28.07.2015
Veľkosť súboru: (56.4 KiB) | Zobrazené 215 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 18. septembra 2015
Uznesenia - 9 28.07.2015 93-107
Veľkosť súboru: (156.7 KiB) | Zobrazené 268 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 18. septembra 2015

 

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 28.7
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer X
Jozef Leškovský O
Ján Šandala X
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 631 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-28-jula-2015-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.