Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 29. decembra 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
  3. Správa hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Lenartov na rok 2016
  4. Návrh rozpočtu obce Lenartov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
  5. Povodňový plán záchranných prác obce Lenartov – zriaďovacia listina a štatút
  6. VZN obce Lenartov č. 6/2015 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou
  7. VZN obce Lenartov č. 5/2015 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Lenartov
  8. VZN obec Lenartov č. 7/2015 o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov
  9. Diskusia – rôzne
  10. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 13-2015 29.12.2015
Veľkosť súboru: (41.9 KiB) | Zobrazené 293 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 10. februára 2016
Uznesenia - 13 29.12.2015 137-144
Veľkosť súboru: (121.7 KiB) | Zobrazené 356 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 10. februára 2016

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 29.12.
Ján Beňa O
Dušan Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer O
Dana Chomjaková O
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 601 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-29-decembra-2015-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.