Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 30.08.2019 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Návrh zápisu do Obecnej kroniky za r. 2018.
 5. Žiadosť o odkúpenie parciel v k. ú. Lenartov – priamy predaj.
 6. VZN č. 2/2019 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníkov vody.
 7. Návrh zmluvy o odbornej pomoci pri prevádzkovaní verejného vodovodu.
 8. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi – návrh zmeny.
 9. Schválené projekty.
 10. Hospodárenie obce za 1-7/2019 – stav rozpočtu.
 11. Rôzne – posedenie s dôchodcami, informácie o vykonaných kontrolách, činnosť MOPS.
 12. Diskusia.
 13. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 5-2019 (30.08.2019)
Veľkosť súboru: (79.3 KiB) | Zobrazené 88 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 9. septembra 2019
Uznesenia - 5 (30.8.2019) 49-59
Veľkosť súboru: (115.6 KiB) | Zobrazené 22 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 9. septembra 2019

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 30.08.
Ján Beňa O
Simona Bilá O
Slávko Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Milan Giňa O
Peter Harňák O
Dana Chomjaková X
Rastislav Štibrich X

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 117 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-30-08-2019-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.