Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 30. augusta 2013 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie s následnou kolaudáciou šk. bytu
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Odhalenie pamätnej tabule Andrejovi Kaputovi – podanie správy a rozdelenie úloh
 5. Vyhodnotenie kultúrnych a športových akcií
 6. Žiadosti občanov – prerokovanie
 7. OMV Daewoo v správe majetku obce – návrh na vyradenie alebo predaj
 8. Havarijný stav požiarnej zbrojnice
 9. Plnenie rozpočtu s následnou úpravou
 10. Predbežný rozpočet akcie „Posedenie s dôchodcami“
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Dokumenty k zastupiteľstvu:

Uznesenie č. 41 - 54
Veľkosť súboru: (120.6 KiB) | Zobrazené 380 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 16. októbra 2013
Zápisnica č.6 - 2013
Veľkosť súboru: (41.7 KiB) | Zobrazené 373 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 16. októbra 2013

 

 

 

Účasť poslancov na zasadnutí:

Mená poslancov
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Veronika Barbuľáková O
Jozef Leškovský O
Michal Chomjak X
Marián Bilý O
Dušan Bilý O
Ján Šandala O
František Cundra O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 986 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-30-augusta-2013-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.