Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 30. decembra 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
  3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2015
  4. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 – schválenie
  5. Diskusia – rôzne
  6. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zapisnica č 11 - 2014
Veľkosť súboru: (33.5 KiB) | Zobrazené 732 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 12. januára 2015
Uznesenia - č 24-31 (30.12.2014)
Veľkosť súboru: (117.9 KiB) | Zobrazené 743 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 12. januára 2015

 

Účasť poslancov na OZ:

Mená poslancov
Ján Beňa O
Ľudovít Billý O
Anton Billý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer O
Jozef Leškovský X
Ján Šandala X
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu

Videné: 545 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-30-decembra-2014-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.