Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 31.08.2016 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisií, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh na zápis do obecnej kroniky za rok 2015 a schválenie odmeny obecnej kronikárke
 5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
 6. Výročná správa obce Lenartov za rok 2015
 7. Výzva na rozvoj cezhraničnej spolupráce INTERREG
 8. Výstavba nového komunitného centra
 9. Rekonštrukcia domu smútku – dodatok
 10. Plánovaná výstavba kanalizácie – informácia (chodníky)
 11. Odmena zástupcovi starostky za zastupovanie
 12. Smernica č. 9/2016 upravujúca postupy verejného obstarávania
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 4-2016 31.08.2016
Veľkosť súboru: (48.5 KiB) | Zobrazené 388 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 14. septembra 2016
Uznesenia - 4 31.08.2016 177-197
Veľkosť súboru: (141.1 KiB) | Zobrazené 293 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 14. septembra 2016

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 31.08.
Ján Beňa O
Dušan Bilý X
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer X
Dana Chomjaková O
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 363 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-31-08-2016-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.