Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 4. júla 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Audit verejnej správy
  5. Projekt „Naj dedina“ – rozdelenie úloh
  6. Rôzne – miestna komunikácia, odmeny poslancom, vyhodnotenie rusadlí + futbalový turnaj, projekt Envirofond, Ida Kelarová + ČF, LURE GROUP
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Uznesenia č. 54 – 67/2014
Veľkosť súboru: (132.6 KiB) | Zobrazené 385 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 7. júla 2014

Zapisnica č.5 - 2014
Veľkosť súboru: (50.3 KiB) | Zobrazené 313 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 7. júla 2014

 

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Veronika Barbuľáková O
Jozef Leškovský O
Michal Chomjak O
Marián Bilý O
Dušan Bilý O
Ján Šandala O
František Cundra O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu

Videné: 1 125 krát

Podobné články


Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-4-jula-2014-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.