Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 4. septembra 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Sľub poslancov – náhradníkov
  5. PHSR  – schválenie
  6. SPF – bezodplatný prevod pozemkov
  7. Diskusia
  8. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 10-2015 04.09.2015
Veľkosť súboru: (41.3 KiB) | Zobrazené 234 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 7. septembra 2015
Uznesenia - 10 04.09.2015 108-115
Veľkosť súboru: (124.8 KiB) | Zobrazené 273 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 7. septembra 2015

 

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 4.9
Ján Beňa O
Dušan Bilý *
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer O
Dana Chomjaková *
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 666 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-4-septembra-2015-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.