Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 6. decembra 2013 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
 5. Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľností obce Lenartov – návrh na zmenu

VZN č. 6/2012

 1. Plán hlavných úloh na rok 2014
 2. Návrh rozpočtu obce na rok 2014 – rozprava
 3. Zmeny rozpočtu obce v priebehu roku
 4. Programový rozpočet obce
 5. Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

 

Dokumenty k zastupiteľstvu:

Uznesenia č. 66 - 78
Veľkosť súboru: (138.8 KiB) | Zobrazené 422 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 9. decembra 2013

Zapisnica č. 8 - 06.12.2013
Veľkosť súboru: (57.3 KiB) | Zobrazené 400 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 9. decembra 2013

 

Účasť poslancov na zasadnutí:

Mená poslancov
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Veronika Barbuľáková O
Jozef Leškovský O
Michal Chomjak O
Marián Bilý O
Dušan Bilý O
Ján Šandala O
František Cundra O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 1 177 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-6-decembra-2013-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.