Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 7. augusta 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
 5. Návrh na počet poslancov obce na nové volebné obdobie
 6. Zmena rozpočtu obce
 7. Územný plán obce Lenartov – návrh
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zapisnica - č. 6 - 2014
Veľkosť súboru: (41.5 KiB) | Zobrazené 419 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 13. augusta 2014

Uznesenia - č. 68-80 / 2014
Veľkosť súboru: (136.4 KiB) | Zobrazené 397 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 13. augusta 2014

 

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Veronika Barbuľáková X
Jozef Leškovský O
Michal Chomjak O
Marián Bilý O
Dušan Bilý O
Ján Šandala O
František Cundra O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu

Videné: 1 044 krát

Podobné články


Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-7-augusta-2014-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.