Print this Článok

Zisťovanie údajov pre Štatistický úrad SR – informácia pre občanov

Štatistický úrad týmto informuje občanov obce Lenartov, že pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 410/2013 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2014. Účelom štatistického zisťovania je okrem iného získať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2014 vybraných viac ako 230 obcí, medzi nimi aj obec Lenartov. Do zisťovania je zaradených takmer 2000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. februára do 30. apríla 2014.

V tomto období vybrané domácnosti v naše obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných údajov aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Videné: 550 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zistovanie-udajov-pre-statisticky-urad-sr-informacia-pre-obcanov/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.