Print this Článok

Znova sa stretli so svojimi drahými

,,Drahá mama, babka, prababka, drahý otec, dedko, pradedko.“

 

Koľkokrát v živote sme to už počuli, koľkokrát sme to vlastnými ústami vyslovili? Určite veľakrát sme to použili, niekto viac, niekto menej ako frázu, bez zamyslenia sa nad veľkosťou a hĺbkou týchto slov. A práve teraz je ten čas, čas jesenný, keď milióny našich drahých prežívajú jeseň svojho života, čas keď sa schádzajú na oslave svojho dňa v rámci Mesiaca úcty k starším. Vedenia obcí a miest si pozývajú svojich spoluobčanov, aby im povedali zopár milých slov, stiskom ruky prejavili vďačnosť za spoločné dielo a pohladením vyjadrili, že ich má stále niekto rád, že na nich niekto myslí a váži si ich.

Nie inak tomu bolo aj u nás v Lenartove 15.10.2016 o 15.00 hodine. Pozvaní boli všetci naši seniori na slávnostné posedenie v rámci mesiaca októbra – v rámci Mesiaca úcty k starším. Niektorí prišli, iní by radi prišli, ale pre rôzne problémy, či už zdravotné alebo osobné nemohli. Mnohí svoju vďačnosť a ospravedlnenie opätovali vedeniu Obce cez telefón.

V slávnostnom príhovore starostka Obce Ing. Jana Bľandová, MBA všetkých pozdravila milým úprimným slovom, ktorým uistila prítomných, aby sa nikdy necítili zbytoční, na obtiaž, ale aby boli stále hrdí na svoju prácu, na výchovu svojich detí a na všetko, čo vykonali. V mene svojom, v mene poslancov OcZ im vyjadrila vďačnosť za všetko a popriala im všetko dobré do ďalšich rokov života. Aj miestny duchovný otec sa milo prihovoril našim drahým a odovzdal im povzbudivé slová pre ďalšie dni. A potom už našich drahých pozdravili deti z obce svojím humorným, zábavným programom a spevom, ktorým ich rozveselili.

Po domácich pódium patrilo hosťom: sestrám Bacmaňákovým z Oščadnice. To bolo prekvapenie pre všetkých, tie rozveselili každé ubolené srdce. Škoda, že ten čas tak rýchlo beží, že ten krásny spev a hudba pomaly skončili. Sestry Bacmaňákove mali pred sebou ešte cestu domov, preto sme sa s nimi za silného aplauzu a poďakovania poslancom OcZ p. Jánom Bortníkom rozlúčili. Naše posedenie bolo obohatené pozdravom našich jubilujúcich manželov Márie a Antona Beňových a Anny a Michala Demkových pri príležitosti ich zlatej svadby. Po oficiálnej časti nasledovalo občerstvenie, večera, zákusok, káva, voľná debata, vzájomné stretnutia. Veď mnohí naši občania sa celý rok nevideli, preto si isto-iste mali čo povedať. Všetko má svoj začiatok aj koniec. Aj dnešné posedenie sa schýlilo ku koncu. Jedni odišli skôr, druhí neskôr, ale všetci so slovami vďaky, za príjemne strávené okamihy, ale hlavne zato, že na nich ktosi myslí. Ak Pán dá, určite sa o rok stretnú s vedením Obce, ale aj sami navzájom. Verím, že ešte dlho budú rozprávať o pozvaní, ktorého sa im dostalo a spomínať na 15. október 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Text: Mgr. Mária Frandoferová

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Foto: Mgr. Jana Frandoferová

Fotogaléria:

Videné: 463 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/znova-sa-stretli-so-svojimi-drahymi/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.